Kirjojen ja lehtien taitot

Juhlavuoden teos

Hyvä taitto tekee kirjasta luettavan. Typografian hallinta ja kuvien käyttö, erilaiset tehosteet ja korostukset luovat kirjasta mielenkiintoisen.

Asiakaslehdet ovat osa tehokasta markkinointia

Asiakaslehti koetaan usein helpommaksi tehdä kuin yritysesite. Lehteen saadaan sopivasti tiukkaa asiaa ja myös viihdettä.

Vokaalit ja konsonantit kohdalleen

Suunnittelemme asiakaslehden tarvittaessa tekstejä myöten. Tarvittaessa toimitamme tekstin ja haastattelemme tarvittavia henkilöitä. Hoidamme taiton, kuvavalinnat ja painatuksen.

Kirjantaitto

Lehdentaitto